Salı Toplantıları – Yönetim- Yarım Gün:

Rekabetin zorlaşması ve yönetim sürecinde ortaya çıkan hızlı gelişmeler sonucunda Türkiye'de üretim ve hizmet sektörlerindeki dengeler tümüyle değiştirmiştir. Bu rekabet sürecinde şirketlerin varlığını devam ettirebilmesi ve başarılı olması için yapılarını gözden geçirmesi zorunlu hale gelmiştir.Başarılı olan işletmeler problemleri doğru olarak tanımlayabilmekte ve bu problemlere zamanında, doğru tepkiyi gösterebilmektedir.  Şirket içi kuralların belirlenmesinden, hizmet stratejilerini yenilemekten, operasyonel verimliliklerini arttırmaya ve organizasyonel olarak yeniden yapılanmaya kadar bir dizi önlem alan bu kuruluşlar alanlarında öncü olmaktadırlar.

 

Bu toplantılarda haftalık veya aylık olarak işletme Yönetim Kurulu katılımıyla yapılmakta ve konular yönetsel olarak değerlendirilmektedir.