2017’de İşletmeler Ne Önlem Almalı?

 

Dünyadaki dalgalanma ve ülkemizin içinde bulunduğu zorlu koşullar altında 2017’ye girdik. Böyle bir ortamda işletmelerin ekonomik olarak güçlü ve sürdürülebilir olabilmeleri için bir dizi yönetim teknikleri kullanması zorunluluk haline geliyor. İşletmelerin daha iyi öngörülerde bulunabilmeleri ve doğru adımlar atabilmeleri için bütçe yapmaları, kendilerini ve rakiplerini iyi analiz etmeleri ve doğru stratejileri uygulamaları gerekiyor.

2017’nin ilk günlerinden itibaren yaşanan döviz dalgalanmaları, sıcak para girişinde yaşanacak olası sorunlar, ülkemizdeki enflasyon hedefinin tutturulamaması en temel riskler olarak görülmektedir.

Olası bu ekonomik gelişmelere karşılık işletmeler aşağıdaki önlemleri hızla hayata geçirmelidir:

 Sıkı maliyet kontrolü,

 Sık ve detaylı mali kontrol (bütçe ve nakit akışı raporları),

 Dövizle yapılan borçlanmaları kontrol altına alma(future işlemler), mümkünse dövizle borçlanmama,

 Kısa vadeli borçlanmaları azaltma, kısa vadeli finansal kredilerle uzun vadede getiri sağlayacak sabit yatırımları yapmaktan kaçınma,

 Müşterilere vade açma konusunda daha dikkatli davranmaları ve ilave teminat alarak alacaklarını güçlendirmeleri,

 Sektörel dinamiklerin farkında olmaları ve piyasalardaki gelişmelerin kendi alanlarında yaratacağı etkilere karşılık farklı planlar geliştirebilmeleri,

gerekmektedir.

Finansal yönetim danışmanlığı hizmetlerimiz için iletişim