Salı Toplantıları – Finans – Tam Gün

İşletme yöneticilerinin elinde tüm bilgiler vardır ama bilgilerin ve rakamların  ne ifade ettiği yorumlanamıyorsa finansal yönetimin sağlıklı yapıldığını söyleyemeyiz.  

  • Ayrıntıları bilen fakat ayrıntıdan yola çıkarak bütün üzerinde tasarrufta bulunamayanlar,

  • Stratejik yönetim ile operasyonel yönetim arasında köprü oluşturmak isteyenler,

  • Önceki bütçeyi belli bir büyüme oranı ile çarparak beş dakikada yeni bütçe hazırlayanlar,

  • Sürprizleri azaltmak isteyenler,

  • Maliyet azaltma projelerine başlamak isteyenler,

  •  

“Finansal Planlama Kontrol” herkesten önce sizin yönetim aracınız olmalıdır!