Kurumsal Check-Up

Kurumsal Check-Up danışmanlık süreci ile GEA Danışmanlık kurumların mevcut durumlarını analiz ederek, kurumların, 

• Sahip oldukları; yeteneklerin; yetkinliklerinin belirlenmesi,

• Gerçek ya da olası problemlerin tespiti

• Problemlere uygun stratejilerin geliştirilmesi ve

• Çözüm önerilerimizi içeren yol haritasının çıkartılması konusunda destek vermektedir.

Kurumsal Check-Up hizmeti iki aşamada gerçekleştirilmektedir.

I. Aşamada, Misyon, Hedef, Strateji ve Organizasyonel Değerlendirme yapılmakta,

II. Aşamada, Operasyonel Değerlendirme yapılarak Mevcut Durum Değerlendirme Raporu sunulmaktadır.