FİNANSAL DANIŞMANLIK

- Sermaye Yönetimi

- Kurumsal Risk Yönetimi

- KOBİ’lere Finansal Danışmanlık

- İç Kontrol ve Denetim Sistemleri Kurulması

- Bütçeleme ve Kontrol

- Birleşme, Satın Alma, Finansal Yeniden Yapılanma

- Kısa ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Planlamaları

- Finans Kurumlarında Kredi Değerliliği Yönetimi ve Finansal İtibar

- İşletme Kriz Politikalarının Oluşturulması

- Kurumsal Kaynak Planlaması(ERP) Geçiş Destek Hizmetleri