- Kişisel Markanı Parlat

- İletişim ve Etkileri

- İletişimde Mucize Mümkün mü?

- Etkin Takım Çalışması

- Etkin Dinleme

- Duyarlılık

- Öfke Kontrolü

- Kariyerime Başlıyorum

- Çalışanlar İçin Stres Yönetimi

- İş yerinde Duygusal Zeka

- Çatışma Yönetimi

- Müzakere Teknikleri-Yönetmek İçin Empati

- Bireysel Gelişim ve Performans Artırma Teknikleri

- Kişisel Organizasyon-Zaman Yönetimi

- Beden Dili ve Kişisel İmaj

- Davranış Tarzını Belirleme

- Kişisel İtibar ve Protokol Eğitimi

 

- Yönetici Koçluğu

- Etkili Lider Yönetici

- Koçluk Yapan Liderler Yaratmak

- Şirket İçi Koç Gelişim Programı

- Yetkinliklerle Yönetim

- Sunum Teknikleri

- Yönetici Geliştirme Programı-İleri Seviye

- İnovasyon Kültürü Oluşturma

- İnovatif Düşünme Becerilerini Geliştirme

- Farklılaşmaya Dayalı Rekabet Üstünlüğü

- Hedeflerle Yönetim

- Güçlü Eczane Yönetimi

- Toplantı Yönetimi

- Zaman Yönetimi ve Stratejik Önceliklendirme

- Motivasyon – Performans Geliştirme

- Aile Şirketlerinde İdari Yapılanma

- Aile Şirketlerinde Yatay Yapılanma

- Aile Şirketlerinde Varis Geliştirme

- Aile Şirketlerinde Aile Anayasası Oluşturulması

- Stratejilerle Karar Alma

- Profesyonel Hayatta Beden Dili Eğitimi

- Değişim Yönetimi

- Ekip Kurma ve Geliştirme

 

- Stratejik Yönetim

- Stratejik Planlama

- Operasyonel Yönetim

- Süreç Yönetimi ve Analizi

- Kurumsal ve Stratejik Değişim Yönetimi

- Kurumsal Etik

- Kurumsal İtibar Yönetimi

- Kurumsal Aidiyet Gelişim Programı

- Satın Alma ve Stok Yönetimi

- Üretim Planlama

- Üretimde Maliyet Düşürme Teknikleri

- Enerji Verimliliği ve Enerji Yönetim Uygulamaları

- Yalın Üretim

- Tam Zamanında Üretim ve Değer Akış Analizi

- Kaza Kök Neden Analizi

- Acil Durum Planlaması

- Etkili Rapor Yazma Teknikleri

- Profesyoneller İçin Sözleşme Yönetimi

- Dış Ticarete Başlangıç

- Dış Ticarette Sözleşme Yönetimi

- Dış Ticarette İngilizce Yazışma Uygulamaları

- İngilizce Sözleşme Yönetimi Uygulama Çalıştayı

- Dış Ticarette Kültürlerarası İletişim

 

- Yöneticilere Temel Finansal Bilgiler

- Finansçı Olmayanlar İçin Finans Yönetimi

- Finansçı Olmayanlar İçin Uluslararası Finansal Raporlama(UFRS) Eğitimi

- İleri Finansal Yönetim

- KOBİ’lerde Finansal Yönetim

- Sermaye Yönetimi-Yeterlilik Analizi-Sermaye Maliyeti

- Yabancı Kaynak Alternatifleri, Kullanımı ve Kaldıraç Etkisi

- Bankacılar Finansal Tablolarda Ne Görmek İster?

- Şirketlerde Finansman Kaynakları

- Şirketlerde Risk Yönetimi

- Davranış Odaklı Risk Değerlendirme

- Bütçe Planlama

- İşletmelerde Proje Finansmanı

- Şirketlerde Kredi Değerliliği, Derecelendirme Sistemi

- Finans Kuruluşlarıyla İletişim ve İtibar Yönetimi

 

- Stratejik Pazarlama Yönetimi

- Marka Yönetimi

- Deneyimsel Pazarlama: Eşsiz Deneyimler,         - Mutlu, Sadık ve Karlı Müşteriler

- Pazarlama 3.0 Değişen Dünya’da Yeni               - Pazarlama Anlayışı

- Ajans İlişkileri Yönetimi

- Etkili Ajans Briefi Hazırlama

- Portföy Yönetimi ve Kurumsal İlişki Yönetimi

- Müşteriyi Anlayarak Talep Yaratma

- Satış Koçluğu

- Satışta Diyalog Teknikleri

- Yaratıcı Satışçılık

- Müşteri İlişkileri Yönetimi

- İkna Becerileri

- Sonuç Odaklı Satış Eğitimi

- Satış Sonrası Hizmet

- Satıcılar İçin Profesyonel Müzakere teknikleri

- Farklılaşmaya Dayalı Rekabet Üstünlüğü

- Müşteri Deneyimi Tasarımı

- Zor Müşterilerle Başa Çıkma ve İkna

- Sadık Müşteri Yaratma

- Mağaza Yöneticileri İçin Satış Odaklı Liderlik

 

- Müşteri Deneyimi Yönetimi - Yöneticiler İçin

- Müşteri Deneyimi Yönetimi - Ekip Üyeleri İçin

- CRM Geliştirme

- Fark Yaratan Mükemmel Hizmet

- CRM Odaklı Şikayet Yönetimi

 

- Performans ve Yetkinlik Değerlendirme Sistemleri

- Eğiticinin Eğitimi Programı

- Kariyer Planlama

- Norm Kadro Analizi

- Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri

- Ücret Yönetimi

- Eğitim Planlaması

- Eğitim İhtiyaçları Analizi