Kurumsal Kültürünüz Ne Yansıtıyor?

 

Şirketinizi bir bütün olarak ele aldığımızda hangi değer ölçüleri, düşünce ve davranış biçimleri ile iş

yapıldığı her kademe çalışanlara yapılan anketler ile değerlendirilmektedir.

Anket için iletişim

Kurum kültürü, kurum değerlerinin her birinin birleşimi olarak ortaya çıkar. Bu nedenle geliştirilebilir niteliktedir. Kurum değerleri ise; kurumda faaliyetlerin yapılış biçimi, kurumun yönetiliş biçimi, çalışanların kurumda nasıl davranmaları gerektiği, çalışanların kurum hakkındaki ortak duygu ve düşünceleri ile ortaya çıkar. Bu nedenle kurumsal davranış, kurum kültürünün temel dokusunu oluşturmaktadır.

Kurum kültürünü etkileyen en önemli unsurlardan biri de liderlik modelidir. Kurumda “güçlü liderlik” modeliyle karşılaşan çalışanlar, onun kişiliğiyle özdeşleşme çabasına gireceklerdir. Özdeşim yoluyla kazanılan davranışlar, kurumda genel bir davranış modelinin oluşmasına, ortak inançların gelişmesine ve kurumsal aidiyetin oluşmasına yol açacaktır.

“Güçlü Liderlik” için iletişim