-Yatırım mı yapmak istiyorsunuz?

-Finansal kaynak mı arıyorsunuz?

-Yada kurulu işletmenizi daha kârlı , büyüyen ve entegre hale mi dönüşmürmek istiyorsunuz?

 

GEA Danışmanlık olarak her bir müşterimizin kendine özgü dinamiğine göre çözüm sunmaktayız. Klişe yöntemler ve sadece bir prosedür uygulamak yerine bizimle birlikte çalışan her müşterimize çözüm ortağı olarak özel ve farklı yöntemler ile gelişimine katkı sağlamak hedefimiz.

 

Uzman proje personellerimiz ile yatırım sürecinin tüm aşamalarında yatırımcılara doğru bilgiler vererek yatırımın sağlıklı bir şekilde tamamlanması garanti altına alınmaktadır. Yatırım süreci sonunda değerlendirme ve değerleme çalışmaları ile yatırımcıların işletmelerinin gelişimine katkı sunulmakta, düzenli olarak gerçekleştirilen izleme ziyaretleri ile yatırımın gelişimi kayıt altına alınmaktadır.

Kurumsallaşma için gerekli adımlar, her bir kurumun kendine özgü iç dinamikleri ve organizasyon şeması doğrultusunda GEA Danışmanlık tarafından hazırlanır ve 1 Yıllık, 5 Yıllık ve 10 Yıllık planlar olarak sunulur. Uygulamaya geçen her yeni adımla birlikte kurumsallaşmanın diğer ayakları olan Toplam Kalite Yönetimi, İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri geliştrilerek kurumsallaşmanın baz yapısı oluşturulur. GEA Danışmanlık, sürecin tamamında çözüm ortağı olarak müşterisine destek verir.

Bir işin kapsamında yer alan görev ve sorumlulukların yada sistemli faaliyetlerin, bunları gerçekleştirebilmek için gerekli bilgi ve beceriler ve işin yapıldığı koşulların araştırılması için kullanılan tekniktir.Yukarıdaki bilimsel tanımı bir tarafa bırakırsak İş Analizi; veri toplama fonksiyonudur. İşletme hakkında bütün bilgilerin toplanması amaçlanır. Toplanan bilgiler bir proses sürecinden sonra anlamlandırılır ve değerlendirilir. Tüm bilgiler ışığında belirlenen yol haritası, yakın,orta ve uzun vadeli bu plan çerçevesinde uygulamaya konulur.

Devletin, yatırım hacminin arttırılması amacıyla, bu konularda önceliği olan yörelere daha çok olmak üzere, yatırımın cinsine bağlı olarak değişen oranlarda verilen ve yatırımcıya sunulan desteklerdir.

Yatırımınız; firmanıza ve ülkemize katma değer ve istihdam yaratan,
ülkemizi dünya ülkeleri arasında ön plana çıkaran gelir ve kalkınma unsurudur.

İmalat ve Hizmet Yatırımları, Sanayi, Turizm, Yatırım ve İstihdam, Serbest Bölgeler ve Yabancı Sermayeli Yatırımlar, Kullanılmış Makine ve Komple Tesis Yatırımları, Avrupa Birliği Hibe ve KOSGEB Destekleri firmanıza önemli maddi destekler sağlamaktadır.

Yatırım Teşvikleri

İş Analizi ve Projeksiyon

 

Eğitim Hizmetleri