Şirket kültürü üst yönetim ile başlar. 

2016 dünya ve ülkemiz için kolay bir yıl değildi. 2017’de iş dünyasının en haz etmediği parametrelerin başında gelen “belirsizlik” koşullarıyla yol almaya devam etmekte. Böylesi belirsizliklerle dolu dönemlerde ve risk ortamlarında sağlıklı bir şirket kültürünü sağlamanın önemi kuşkusuz göz ardı edilemez.

İç değerler bütünü olarak tanımlayabileceğimiz “şirket kültürü” oluşturulurken işletmelerin üst yönetimlerinin öncelikle cevaplaması gereken sorulardan bazıları;

 Bizi bugüne getiren değerlerimiz nelerdir?

 Bugüne kadar neleri en iyi yaptık?

 Sadık müşterilerimizin bizi tercih etmelerinin sebepleri nelerdir?

 Gelecek nasıl şekilleniyor? Şirket olarak biz nasıl konumlanıyoruz?

 Gelecekte müşteri beklentileri neler olabilir ve biz bu ihtiyaçları nasıl karşılayabiliriz?

olmalı.

Trompenaars,1993 Riding the Waves of Culture adlı eserinde şirket kültürünü tanımlarken onun katmanlardan oluştuğunu açıklamıştır.

 

Sembolik ve Görünen Özellikler (Markalar,Ürünler)

Değerler ve Normlar

Temel İnançlar

Varsayımlar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her kurumsal yapının temelinde “insan” vardır. Varsayımlar ve temel inançlar insani kavramlar olduğu için, kişiseldir. Üst yönetim, en üst iki katmanda; sembolik - görünen özellikler ve işletmelerinin temel değerleri ve normları üzerinde belirleyici olabilirler. Şirketin kurumsal yapısıyla ilgili çekirdek katmanlar olan temel inançlarının ve kişisel varsayımlarının oluşabilmesi için üst yönetimin çaba göstermesi gerekir. Başarı hikayeleriyle, logo ve marka gücüyle, şirket sloganıyla, etik olma ve etik dışı davranış ödül-ceza sistemiyle, adil kariyer planlaması ile, içinde bulunduğu sosyal yapıya sağladığı katkılar ile çekirdek katmanlar geliştirilebilir.

Sürekli değişken olan yaşam ve iş dünyasında şirket üst yönetimi aşağıdaki 7 konuda netlik sağlayarak nesiller boyu sürdürülebilirliği olan sağlıklı bir şirket kültürü oluşturma başarısını koruyabilir.

1. Şirket kültürünüzün “ne sonuç vermesini istiyorsunuz?” bu doğrultuda vizyonunuzu,normlarınızı ve temel değerlerinizi gözden geçirin veya        revize edin.

2. Markanızın başarısını öne çıkaran başarı hikayelerinizi tüm çalışanlarınız ile paylaşın.

3. Şirket sloganı oluşturun.

4. İş süreçlerinizi, yazılı olan değerleriniz ve normlarınız ile uyumlu hale getirin.

5. Şirket ile ilgili aldığınız tüm kararlarınızın temel değer ve normlarınıza uygun olsun.

6. İşe alım sürecinde temel değerlerinizi ve normlarınızın üzerinde durun.

7. Etik ilkeler ve etik dışı davranışlar konusunda şirket kültürüne uyum sağlamayan çalışanlar ile yollarınızı ayırın.

 

Şirket kültürünün oluşturulması danışmanlık hizmetlerimiz için iletişime geçebilirsiniz.