top of page

EBRD | Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası

GEA Danışmanlık  EBRD’ye akredite edilmiş danışman firmalar arasında yer almaktadır.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Akreditasyonu

Türkiye Ulusal Programı kapsamında, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (European Reconstruction and Development Bank - EBRD)'nin yürüttüğü Küçük Ölçekli İşletmeler Destek Programları (Small Bussiness Support - SBS) kapsamında Danışmanlık Hizmetleri (Business Advisory Services - BAS) vermeye yetkili kuruluş olarak bizden alacağınız hizmetlerimizde % 75'e kadar hibe destekten faydalanabilirsiniz.

EBRD kimdir?

EBRD Kimdir?

• AAA/Aaa kredi notuna sahip, çok uluslu kalkınma bankasıdır.
• Orta Avrupa'dan Orta Asya'ya uzanan coğrafyada 29 ülkenin piyasa ekonomisine geçişini destekler.
• Ortaklık yapısını 63 ülke ve iki uluslararası kurum (AB ve Avrupa Yatırım Bankası) oluşturur.
• Toplam Sermaye Tutarı € 30 milyar'dır.

Ne Yapar?

• Kamu/özel bankalar, diğer yatırımcı ve finansörlerle birlikte özel sektör yatırımlarını destekler
• Diğer banka ve finansörlerden daha uzun vadeli riskler alarak projelerin gerçekleşmesinde katalizör rolü üstlenir
• Bunu uygularken basiretli bankacılık ilkelerini uygular ve sürdürülebilirliği güçlendirir
• Geniş ürün yelpazesi, farklı para birimleri ve vadelerde krediden sermaye yatırımlarına kadar tüm araçları içerir.

Danışmanlık Hizmetleri (Business Advisory Services- BAS)

BAS Yerel danışmanlarla masraf paylaşımı yöntemiyle projeleri kolaylaştırarak mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelere çeşitli danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. İşletme performansını artırmaya yönelik doğrudan destek, sistematik piyasa faaliyetleriyle birleştirilerek bankanın faaliyetlerde bulunduğu ülkelerdeki mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelere desteğe yönelik sürdürülebilir ve ticari açıdan uygulanabilir altyapıların oluşturulmasını amaçlanmaktadır.

BAS, işletmelerin ticari ihtiyaçlarını belirlemelerine ve performanslarını artırmak amacıyla kendilerine yardımcı olacak uzman danışmanlar tarafından sağlanacak hizmetleri tanımlamalarına yardımcı olur.

BAS, azami 10.000 € olmak kaydıyla, bir projenin toplam net maliyetinin %25'i ila %75'i arasında hibe vermektedir.

 

Destek Kapsamı İşletme Uygunluk Kriterleri

1. AB KOBI kriteri içinde yer alması
• En fazla 250 çalışan
• 50 Milyon Euro'dan küçük ciro

2. Çoğunluğun özel sektör ve yerel mülkiyette olması
3. Güvenilir ve saygın yönetim
4. Minimum 2 tam yıl için finansal tablolarını sunabilmesi
5. Bankacılık, savunma sanayine yönelik mamul veya hizmet, kumar ve tütün faaliyetleri dışındaki alanlarda faaliyet göstermesi
6. Büyüme potansiyeli ile birlikte danışmanlık hizmetine duyulan gerçek ihtiyaç
7. Toplam proje maliyetinin %25-75 oranını ödeme kapasitesinin olması

 

Desteklenen Danışmanlıklar:

1. Pazar Performansını Geliştirici Danışmanlık Hizmetleri

1.1 Pazar Analizi ve Planlaması

• Pazar Araştırması, Anket, Analiz
• Pazarlama Stratejisi Geliştirilmesi
• Pazarlama Kampanyası Geliştirilmesi
• Markalaşma
• Promosyon Ürünleri Tasarımı
• Web Sayfası Tasarımı
• Fiyatlandırma Politikası
• Yeni Ürün Geliştirilmesi
• Satış Yönetimi
• Satın Alma Yönetimi
• E-Ticaret
• Diğer

1.2 Kalkınma Planlaması

• İş Planı
• Stratejik Planlama
• Genişleme/Çeşitlendirme Planlaması
• Finansal Planlama
• Maliyet Analizi
• Diğer

 

1.3 Fizibilite Araştırmaları

1.4 Ortak Araştırması

• Tedarikçi Araştırması
• Yatırımcı Araştırması
• Müşteri Araştırması
• Satın Alma Yönetimi
• Diğer

 

2.2 Bilgisayar Destekli Finansal/Yönetim Bilişim Sistemi

• Finansal Yönetim Bilişim Sistemi
• Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemi (CRM), Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi (ERP)
• Kurumsal Yönetim Bilişim Sistemi
• Malzeme İhtiyacı Planlaması (MRP)
• İmalat Kaynak Planlaması (MRPII)
• Dağıtım Kaynak Planlaması (DRP)
• Diğer

 

2.3 Tarım

• Ekin Yönetimi
• Hayvancılık Yönetimi
• Arazi Yönetimi
• Diğer

3. Maliyet Düşürücü Danışmanlık Hizmetleri

3.1 Bilgisayar Destekli İmalat Sistemi (CMS)

• Bilgisayar Destekli İmalat Sistemi (CMS)
• Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD)
• Bilgisayar Destekli İmalat Paketi (CAM)
• Modelleme, Optimizasyon ve Simülasyon
• Diğer

3.2 Mühendislik Çalışmaları

• Mühendislik Araştırmaları
• Mimari planlama/tasarım
• IT Altyapısı ve sistem tasarımı
• Üretim optimizasyonu
• Mekan optimizasyonu
• Altyapı planlaması
• Diğer

 

4. Kalite Yönetimi & Belgelendirme

• ISO Uygulamaları ve Belgelendirmeleri
• HACCP Uygulamaları ve Belgelendirmeleri
• Good Manufacturing Practices Uygulamaları ve Belgelendirmeleri
• Organik Ürün Belgelendirmesi

 

5. Çevre Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

5.1 Enerji verimliliği

• Enerji denetimi
• Yenilenebilir Enerji
• CDM
• Diğer

5.2 Çevre

• Çevresel denetim
• IPPC (Integrated Pollution Prevention Control)

 

İşletme Uygunluk Kriterleri

 

1. AB KOBI kriteri içinde yer alması

• En fazla 250 çalışan
• 50 Milyon Euro'dan küçük ciro

2. Çoğunluğun özel sektör ve yerel mülkiyette olması
3. Güvenilir ve saygın yönetim
4. Minimum 2 tam yıl için finansal tablolarını sunabilmesi
5. Bankacılık, savunma sanayine yönelik mamul veya hizmet, kumar ve tütün faaliyetleri dışındaki alanlarda faaliyet göstermesi
6. Büyüme potansiyeli ile birlikte danışmanlık hizmetine duyulan gerçek ihtiyaç
7. Toplam proje maliyetinin %25-75 oranını ödeme kapasitesinin olması

bottom of page